Destekleyenler

A-I | J-R | S-Z

Ilyas Arslan : Dilbilimleri Doktora Ögrencisi

Ilyas Arslan

Dilbilimleri Doktora Ögrencisi

Bir rüya daha gerceklesiyor!

Kirmancki/Zazaki yazmak istiyorum, ama bazı arkadaşların anlamakta zorluk çekeceklerini ve bu dili hiç bilmediğini düşünerek Türkçe yazmam gerektiğine inanıyorum.
Evet, Dersimliler bir rüyayı daha gerçekleştirdiler diye başlıyorum. Üniversite yıllarındayken Köln Üniversitesinde birkaç arkadaşla birlikte Dersim Öğrenci Derneği kurmuştuk ve sayısı oldukça fazla olan yurdışındaki Dersimli akadamisyenleri nasıl bir araya getirebiliriz diye tartışırdık. Politik bölünmeler nedeniyle oldukça zor olan ve gerçekleşmeyen bu örgütlenme günümüzde Dersim Vakfı altında gerçekleşiyor. Dersim Vakfının Dersim kültürünün, dillerinin ve tarihinin kaybolup gitmesine seyirci kalmayacağı umuduyla gerekli adımları atacağina inanıyorum.
Ben Vakıf bünyesinde kurulabilecek bir Dersim Kütüphanesinde, Dilbilimi alanında Vakfa elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Böyle bir kütüphanenin arşiv ve Dokümentasyon merkezimiz olması umuduyla.

Dr. Ali Kemal Gün : Uzman Psikolog

Dr. Ali Kemal Gün

Uzman Psikolog

Dersim Avrupa Akademik Değişim Vakfı kurma girisimini destekliyorum. Çünkü bu Vakıf çalışmalarının eksenine, eğitimi ve bilimi koymaktadğr. Çok kültürlü bir ülkede - Almanya'da - yaşamakta olan birisi olarak, ana dinamiklerini çok kültürlülüğün oluşturduğu Dersim yöresi ile ilgili bu girişim, benim çocukluğumdan beri taşımakta olduğum bir rüyanın gerçekleşmesinin işaretini veriyor. Bu Vakfın eğitim ve bilime sağlayacağı katkılar, sadece yöre halkına değil, aynı zamanda tüm Türkiye'ye ve de insanlığa fayda getireceğinden hareketle, bu çalışmanın başarılı olabilmesi için sunabileceğim nacizane destek beni mutlu edecektir.

Dr. Kenan Engin : Dr. Mainz Üniversitesi

Dr. Kenan Engin

Dr. Mainz Üniversitesi

Bir fikre düşünsel bir uğraşla ulaşmanın dünyanın en güzel şeyi
olduğuna olan inancımdan ötürü, Dersim Vakfı nın kuruluşunu
destekliyorum."

Yard. Doç. Dr.Gülşen Erenler Çakar : Gazi Üniversitesi, Sanat tasarımı Fakültesi Ankara

Yard. Doç. Dr.Gülşen Erenler Çakar

Gazi Üniversitesi, Sanat tasarımı Fakültesi Ankara

Değerli Arkadaşlarım;Biz Dersim-Tunceli toplumu kendimizi bildiğimizden bu güne kadar sadece okumayı, bilimle uğraşmayı görev edinmiş bir yapıya sahibiz. Babalarımızdan/Annelerimizden/Dedelerimizden/Nenelerimizden bunu gördük ve bunu biliriz. Bu bakış açısı içerisinde İstanbul Tunceli Eğitim Vakfı, Ankara Tuceli Dayanışma ve Kültür Vakfı ve Türkiye’de ki Üniversitelerde görev yapmakta olan Dersim/Tunceli’li akademisyenler olarak Fırat Üniversitesine bağlı İİBF Tuncelide açılması gerektiğini, ancak 2007 yılına kadar bu Fakültenin eğitim ve öğretime başlamadığını gördük. Kısa bir sürede o dönem içerisinde İstanbul Eğitim Vakfı Başkanı Sn.Mehmet Ali Kankotan’ın girişimleri ile bir araya geldik ve Elazığ Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne giderek oldukça geç kalınmış bu sürecin hızlandırılmasını istedik.

Bu amaç doğrultusunda bir araya gelmemiz bize iki katkı sağladı. Bunlardan birincisi Dersim/Tunceli için bir şeyler yapmanın bizlerdeki inanılmaz mutluluğu , ikincisi Dersim/tuncelili akademisyenlerin bir araya gelme özlemi. İİBF'nin Tunceli’de faaliyete geçmesi için bir araya gelindikten sonra başlayan iletişim süreci bu gün Türkiye’de Ankara ve İstanbul’da Dersim/Tunceli’li akademisyenlerin toplantılarının sürekliliğini, Avrupa’daki akademisyenlerle olan iletişimi ve bu gün kuruluşu gerçekleşen Dersim Avrupa Akademik Değişim Vakfı’nı biz akademisyenlere kazandırmıştır.

Vakfın Birlik ve dayanışmayı sağlamasının yanında Tunceli Üniversitesi’nin uluslararası platformlara taşınmasında da oldukça önemli bir rol üstleneceği de bir gerçektir.

Bu iletişim ve ilişkiler sürecinde katkıları olan başta Dr. Hıdır Eren Çelik ve Prof. Dr. Süleyman Ergün ve değerli tüm akademisyenlere teşekkür eder, vakfın çalışmalarını destekleyeceğimi bildiririm.

Saygılarımla....

Prof.Dr. Süleyman Ergün : Würzburg Üniversitesi deneysel Morphologi Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Süleyman Ergün

Würzburg Üniversitesi deneysel Morphologi Bölüm Başkanı

Ben Dersim Vakfı kurma girişimini destekliyorum, çünkü bu Vakıf´ın Dersim
Universitesinin ve yörenin kültürüne uygun bir şekilde kendine özgü olarak
gelişmesinde, yetenekli ama maddi olanakları az olan gençlerin okumasında, yeni yetişen Dersimli bilim adamlarının yüksek kalitede eğitim görmesi ve böylece uluslarası seviyeye hızlı bir şekilde ulaşmasında, Dersimin humanist Kültürünün eğitim düzeyinde yaşatılması ve geliştirilmesinde gerekli olan maddi olanakların yaratacağını ve bu amaşlar dogrultusunda en iyi bir şekilde kullanılmasında önemli bir araç olacağını düşünüyorum.

Prof. a.D. Dr. Cengiz Deniz : Frankfurt a.M.

Prof. a.D. Dr. Cengiz Deniz

Frankfurt a.M.

Sevgili Arkadaşlar,
bir eğitim Vakfını desteklemek benim için bir mutluluktur. Bir Eğitim bilimcisi olarak biliyorum ki eğitim yoluyla sunacağımız imkanlar sonucu toplumda bir çok şeye ulaşabiliriz. Bu nedenden dolayı Dersim Vakfına Eğitim alanında başarılar dilerim.

Doç. Dr. Riza Demirbilek : Fizikçi - Yildiz Teknik Universitesi

Doç. Dr. Riza Demirbilek

Fizikçi - Yildiz Teknik Universitesi

Bir şehir düşünün!
Üniversitesi ile bütünleşmiş, çağdaş dünyanın bilimsel, sosyal ve sanatsal değerlerine değer katan ve değer kattıkça değerlenen bir küçük şehir ve üniversitesi …
Pek çok alanda örneklik edebilecek gelişmişlik sergilemiş bir şehir …
Coğrafyasında pek çok inancın birleştiği gibi, dünya ile o derecede bütünleşmiş; insanlığın yanıt bulması gereken pek çok global sorunlar hakkında araştırma ve tartışmaların yapıldığı ve bunlara çözüm önerilerinin geliştirildiği bir şehir …
Yeni sanatsal, felsefi ve teknolojik ürünlerin çıktığı bir şehir …
Böyle bir vizyonun gerçekleşmesi evrensel, etik ve bilimsel değerlerle donanmış insanların birikimli çalışmaları ile mümkün olabilecektir.
Bu açıdan Dersim Avrupa Akademik Değişim Vakfı gibi bir vakıf, Dersim kültürünün gelişmesinde ve korunmasında ve bununla da modern dünyada yerini almasında önemli bir boşluğu doldurabilecektir.

Evrensel’in parçası olarak evrenselleşmek!

Doğacı inanç merkezi Dersim dünya kültür bahçesinde bir öbek gibidir. Bir çiçek bahçesi düşünün! Çeşit çeşit çiçek ve güller görünce, görüntüsü, kokusu ve ilginçliği ile bizleri büyüler, bize mutluluk verir. Bu mutluluk hissi böyle bir çiçek bahçesini her ziyaret eden insan için hemen hemen aynı olur.
Çağdaş dünyada her varlık ilgimizi çeker. Soyu tükenmekte olan varlıkları korumaya çalışırız. Bu insanlığın ortak (-dünya ile sınırlı kalırsak- global) bir değeridir.
Dersim, tarihi, kültürü ve sosyal yapısı ile dünyada – bir bahçedeki gül öbeği, bir ormandaki ağaç öbeği gibi- kendine özgü bir özelliğe sahiptir. Burada bir “üstünlük” vurgusu kesinlikle söz konusu değildir. Dünyanın başka yerlerinde de –aynı olmasa da- buna benzer yerler ve yöreler de vardır elbette! Her yöre kendine has bir güzelliğe sahiptir.
Dersim’in bu kendine özgü özelliği, ana hatlarıyla; farklı inanç ritüelleri, doğaya verilen değer, insana verilen değer, geçmişteki yaşantıları, toplumsal gelişmişlikteki geç kalmışlık, 1937-1938 travması, Türkiye’deki “mimlenmişlik” ve sosyal yaşamdaki liberal anlayış şeklinde dile getirilebilir.
Dünya varlığının bir parçası olan Dersim yöresi ve insanı, yukarıda değinilen özellikleri ile global kültürün önemli bir parçasıdır.
Global değerler ise “ekonomik tekelleşme” gibi olumsuz gelişmelerin yanı sıra, olgunlaşarak; daha iyiye, doğruya ve güzele yönelmiş bir değerler topluluğu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu değerler topluluğu dünyanın ortak değerleridir.

Dünya kültürünün Dersim kültürünü oluşturan kısmını korumak ve geliştirerek yaşatmak, çağımızda global değerlerin desteklediği bir sorumluluk olarak kendini gösteriyor.
Dersim, doğası ve kültürü ile dünya kültürünün bir parçası olarak varlığını sürdürmektedir. Dünya kültürünün açılan gülü şeklindeki bir parçası olan bu varlık, evrenselin bir parçası olarak evrenselleşecektir.

Öte yandan kültürün öznesi insandır!
İnsan, bilgi birikimi, ürettiği bilimsel ve sanatsal eserler, kurduğu sosyal düzen ile kültürü geliştirir. Bu anlamda insanın yetiştirilmesi ve özne olarak kültürün geliştirilmesine yardımcı olacak birikimleri koruması ve kullanıma sunması çok önemlidir.
Ütopya, Vizyon, Gelecek
Güzel işler yapmak, güzel eserler ortaya koymak, iyi bir toplumsal yaşam sağlayabilmek gibi pek çok ideal, tüm insanların istediği, arzuladığı durumlardır.

Biraz ütopik de olsa, ben de kendimin, ailemin, akraba ve komşu çevremin, kültürel ve coğrafi bölgemin, ülkemin ve giderek bütün dünyanın iyilikler, güzellikler ve doğruluklar içinde olmasını hayal eder, böyle olmasının gereklerinin neler olması gerektiğini düşünürüm.

Geçtiğimiz yıl bir dost ziyareti sonucu tanıştığım Dersim Akademisyenler topluluğunun Tunceli-Dersim’de bir üniversite kurulması çabası gösterdiğini sevinçle öğrendim. Ondan beridir Tunceli Üniversite’sindeki gelişmeleri daha yakinen takip etmekteyim. Olumlu gelişmeleri sevinçle destekliyorum. Tunceli-Dersim’de bir üniversitenin kurulması ile özellikle akademisyenlerin yapabileceklerinin arttığı oldukça açıktır.

Bir şehir düşünün!
Üniversitesi ile bütünleşmiş, çağdaş dünyanın bilimsel, sosyal ve sanatsal değerlerine değer katan ve değer kattıkça değerlenen bir küçük şehir ve üniversitesi …
Pek çok alanda örneklik edebilecek gelişmişlik sergilemiş bir şehir …
Coğrafyasında pek çok inancın birleştiği gibi, dünya ile o derecede bütünleşmiş; insanlığın yanıt bulması gereken pek çok global sorunlar hakkında araştırma ve tartışmaların yapıldığı ve bunlara çözüm önerilerinin geliştirildiği bir şehir …
Yeni sanatsal, felsefi ve teknolojik ürünlerin çıktığı bir şehir …
Böyle bir vizyonun gerçekleşmesi evrensel, etik ve bilimsel değerlerle donanmış insanların birikimli çalışmaları ile mümkün olabilecektir.
Bu açıdan Dersim Avrupa Akademik Değişim Vakfı gibi bir vakıf, Dersim kültürünün gelişmesinde ve korunmasında ve bununla da modern dünyada yerini almasında önemli bir boşluğu doldurabilecektir.
Bu nedenle, Dersim Avrupa Akademik Değişim Vakfı’nın kuruluşunu candan destekliyorum.

İbrahim Coşkun (Sanatçı) : Berlin

İbrahim Coşkun (Sanatçı)

Berlin

Dersim Dünyanın ender doğa güzelliklerine sahip, zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını bünyesinde barındıran bir coğrafyadır. Bundan dolayı geçmişte olsun, günümüzde olsun Dersim insansızlaştırılıp, sahiplenilmek istenmiştir.
Dersim´in doğası direnmiştir bu seferlere ama insanı değil. Bugün Dersim´in nüfusunun yaklaşık % 90´nı diasporadadır. Diaspora da yaşayan insanlarımızın aydınlar ve akademisyenlerden oluşan kesimi mesleğinde edindikleri bilgi, birikim ve başarılarla yaşadıkları ülkelerin yaşamında çok önemli yerlerdedirler ve icraatlarıyla çağdaş yaşama büyük katkılar sunmaktadırlar. Diğer yandan yine bu kesimin özüne bağlılığı, Dersim sevdası ve kısmen de olsa Dersim´de yaşama özlemi vardır. Bununla beraber, bu aydın, akademisyen, sanatçı ve işletmeci kesimin en büyük arzusu: birikimilerinin az da olsa bir kısmını Dersim´e aktarmaktır.
Bu birikimler Dersim´in yeniden yaşanılır hale gelmesi için hayati önem taşırlar.
Dersim´in, bu değerleri yönlendirme misyonunu amaç edinen ve onlara zemin hazırlayan kurumlara ihtiyacı vardır. Dersim Avrupa Vakfının kurucu üyelerinde ve kuruluş hedeflerinde bu duyarlılığı sezdiğim için hiç tereddüt etmeden aralarına katıldım ve gücüm dahilindeki her türlü katkıyı sunma kararı adım.
Çünkü inanıyorumki, bir atasözümüzde dendiği gibi “her ot kendi kökünde saklı, her kuş kendi dilinde farklıdır“

Dr. Hıdır Çelik : Siyasalbilimci, Uni. Köln / Bonn Göçaraştırmaları ve Kültürarası eğitim Enstitüsü başkanı

Dr. Hıdır Çelik

Siyasalbilimci, Uni. Köln / Bonn Göçaraştırmaları ve Kültürarası eğitim Enstitüsü başkanı

Geleceğin özgür toplumları bugünün eğitilmiş aydın gençliğinin eseri olacaktır. Bugün yetiştereceğimiz gençler Dersimi gelecege tasıyacaklardır. Dersim Vakfını kurma ve bir kurum olarak yaşatmayı Dersime bir gönül borçu olarak görüyorum. Biz Diaspora’da yaşıyan Dersimli Aydınlar ve Akademisyenler geleceğe öreceğimiz Duvarın ilk taşını koyarsak, Bilim, Eğitim ve Kültür dünyasından bir çok dostumuzda harcı koyarak temelini atacağımız bu Kurumun bir parçası olacaklardır. Buna eminim.
Bilim, Eğitim ve Kültür Dünyasında söz sahibi olmak ve saygın bir yere gelmek istiyorsak kurumlaşarak kalıcılaşmalıyız.
Kuracağımız bu Vakıf bilimsel , akademik , kültür ve eğitim çalışmalarına vereceği katkılarla kuşaklar ve halklar arasında da bir köprü olacaktır..

Doç. Dr. Sema Buz : Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal Hizmet Bölümü

Doç. Dr. Sema Buz

Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal Hizmet Bölümü

Merhabalar,
Türkiye‘de yaşayan Dersimli akademisyenler olarak bir araya geldiğimizde kenti için duyarlılık gösteren ve kalbi Dersim için atan pek çok bilim insanı olduğunu gördük. Bu durum bizi hem mutlu etti hem de kentimiz konusunda yapılacaklar konusunda umutlarımızı arttırdı. Bu akademik dayanışma grubu kentimizdeki üniversiteye de akademik ve bilimsel konularda yardım etmeye çalışmaktadır.
Aynı oluşumun şimdi Türkiye dışında da somutlaşması eminim yurt dışında eğitim gören ve eğitim veren, kentinin özgünlüğünü dikkate alarak çalışamalar yapmak isteyen pek çok insanı da yüreklendirecektir. Dersim Avrupa Akademik Değişim Vakfı’nın biz Türkiye’den üyeleri de içine alarak Dersim konusundaki akademik, eğitim ve kültür alanlarında çok önemli adımlar atacağına, yeni olanaklar yaratacağına inanıyorum.
Dersim Avrupa Akademik Değişim Vakfı’nı destekliyorum çünkü bu oluşumun kentimizle ilgili bilimsel çalışmalara büyük bir güç ve katkı sunacağına inanıyorum.

İlyas Ataş, B. Sc. Business Information Systems : Fachhochschule Frankfurt am Main - University of Applied Sciences, Ekonomi ve Hukuk Bölümü Stratejik Yönetim Master of Science Ögrencisi

İlyas Ataş, B. Sc. Business Information Systems

Fachhochschule Frankfurt am Main - University of Applied Sciences, Ekonomi ve Hukuk Bölümü Stratejik Yönetim Master of Science Ögrencisi

Hatırlarmısınız , bilmiyorum ama Yönetmen Yılmaz Erdogan’ın “Vizontele Tuuba” filminde Kütüphanesi olmayan bir köye Devlet tarafından bir Kütüphane Müdürü atanıyor. Bunun üzerine Köy Halkı kendi çabalarıyla bir Kütüphane kuruyor, ama sorunlar bununla bitmiyor. Kütüphanesi ve hemde Müdürü olan ama Kitapları olmayan bir Köy. Benzer durumu şu anda biz Dersimliler yaşıyoruz – Üniversitemiz ve Öğrencilerimiz var, ama bir Vakfımız yok. Film’de Kitaplar nasıl Köye geldi? İnsanların bağışlarıyla Kütüphanenin Kitaplarıda oldu. Evet Canlar, bu ideale ulaşmak için sizinde desteğinizi bekliyoruz.
Bir Dersimli ve Dersim’de Doğan ve Avrupa’da büyüyen bir genç olarak Dersim Avrupa Akademik Değişim Vakfını destekliyorum. Dersim, Türkiye‘nin en modern ve Okuma Oranı Yüksek olan bölgelerinden biridir. Kültürel zenginliği ve birikimli insan potensiyaline sahip oluşu ile Dünya çapında da birçok alanda kendini kanıtlayabileceğini düşünüyorum. Gelin hep beraber Kültürel Zenginligimizi Dünyaya taşıyalım ve Gelecegimize Sahip çıkalım.

Remzi Aydın : Eğitmen Yazar

Remzi Aydın

Eğitmen Yazar

Dersim Avrupa Akademik Değişim Vakfı’nın kurulma aşamasında olduğunu öğrendiğimde ne kadar mutlu oldum, bu sözcüklerle anlatılamaz. Böyle bir vakıf, profesyonel yapılanma ve örgütlenme ister. Ayrıca Sistemin vakıflara yaklaşımı ile derneklere yaklaşımı, yasal esneklikleri çok farklı. İşte bu nedenle bu vakfın Dersim’e büyük katkılar sunacağı inancındayım. Orada emeği olan ve bunu gerçekleştiren her arkadaşı tek tek kutluyorum, zor olanı başarmışlar.

Yıllar önce, birkaç arkadaşla Munzurları gezmiştik. Aralarında sosyolog ve psikolog arkadaşlar da vardı. O akşam ateşin başında oturduğumuzda, şu konuşulmuştu. Sosyolog arkadaş demişti ki; “o kadar çok komutanınız var ki, askerleri nereden bulacaksınız merak ediyorum. Dersim halkında lider olma gibi bir yetenek var ve bu yetenek köylüsünden şehirlisine kadar hepsinde mevcut. O nedenle bir araya gelip kolay kolay bir iş yapamazlar, ya da kısa bir sürede ona yirmiye parçalanırlar. Her kes liderdir, herkes kendi örgütünü kurmuştur. O nedenle vakfın kuruluşu, ortak harç ve büyük iş için gerekliydi, önemliydi. Neler olacak, neler yapmalılar? İşte bunun için aşağıda yazdığım yazıdaki “temel sorunun”, vakfın ana amacı olmasını dilerim.