Hakkimizda

Dersimli Akademisyenlere ve Dostlarımıza Çağrımızdır!

Dersim, politik ve kültürel birikimiyle hemen her zaman bir tür “üniversite” şehri olmuştur. Her yaş grubundan insanların okumaya, anlamaya, tartışmaya, öğrenmeye meraklı bu şehir sadece Türkiye’de değil, Dünyada da büyük ölçüde bu özelliğiyle bilinmektedir.
Yaklaşık on yıldır Türkiye’de başlayan Dersimli akademisyenlerin bir araya gelme girişimi, biz Avrupa’da yaşayan ve çalışan akademisyenleri de kapsamış ve formel anlamda da çok önemli Dersimli bir akademik potansiyele sahip olduğumuz ortaya çıkmıştır.
Bu durum 2010 yılından sonra hem Türkiye’de hem de Türkiye dışında sözkonusu akademik birikimin örgütlenerek kalıcı formel bir kurumsallaşmaya yönelik arayışları da beraberinde getirmiştir. Yaptığımız araştırmalar sonunda Avrupa’da en uygun kurumsallaşma biçiminin bir vakıf kurmak olduğunu göstermiştir.
Bu bağlamda 2010 yılında kamuoyuna duyurduğumuz “Dersim Avrupa Akademik Değişim Vakfı” kuruluş çalışmaları bu sürecin bir ürünü olarak başlamış ve Vakfın kuruluş süreci 2014 yılında tamamlanarak, Vakıf resmen bağımsız bir Kurum olarak 2015 yılından itibaren faaliyetlerine başlamıştır. Vakıf kurma inisiyatifimiz kuruluş sürecinde gerek Dersimli ve gerekse Dersimi hiç tanımamış olan akademik kesimlerden de ciddi bir destek görmüştür.

Bizler Türkiye dışında değişik üniversitelerde lisansüstü öğrencileri ve öğretim elemanları olarak bu akademik birikim ile hem kendi aramızda çok daha sağlam bir dayanışma ortamı inşa edebilir hem de Dersim’in bizden beklediği akademik dayanışmaya daha güçlü ve daha etkili bir destek üretebiliriz. Eğitim için başlattığımız bu çalışmaya Dersimli işveren ve çeşitli meslek gruplarından kişiler de destek vererek Vakıf için gerekli olan Anasermaye bulunarak Vakfın kuruluşu beş yıla yakın bir çalışmanın sonucunda gerçekleşmiştir.

Unutmayalım, sadece 2009 yılında İstanbul’da kurulu bulunan Tunceli Eğitim ve Sağlık Vakfı’na Dersimli 1000 lisans öğrencisi burs talebinde bulunmuştur. Bu talep her geçen gün giderek artmaktadır. Kuruluş sürecinde bizede Türkiye’den burs için baş vuran onlarca öğrenci olmuştur. Demek ki binlerce Dersimli öğrenci Türkiye’de değişik üniversitelerde okumaktadır.
Türkiye’deki lisansüstü Dersimli öğrencilerin de hatırı sayılır düzeyde olduğunu bütün bu ilişki ağlarından bilmekteyiz. Diğer yandan Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde ve üniversitelerinde okumakta olan yüzlerce Dersimli öğrencinin olduğunu biliyoruz. Bunların önemli bir bölümü de lisansüstü aşamalarda Dersim’le ilgili konularda çalışmaktadırlar.
Ve bugünkü ilişki ağlarımızdan görmekteyiz ki Avrupa’nın pek çok üniversitesinde ve eğitim dünyasında sayıları yüzleri aşan Dersimli öğretim üyesi ve eğitim emekçisi çalışmaktadır.
Bizler, bütün bu birikimi bir araya getirmeyi amaçlıyoruz. Birbiriyle teması olan, araştırma konularında yardımlaşan, ekonomik koşulları zayıf olan öğrencilere burs olanakları üreten, Türkiye’deki üniversitelerden mezun olduktan sonra Avrupa’da lisansüstü yapmalarına yardımcı olan, Dersim’le ilgili araştırmaları bizzat organize eden, proje üreten ve uygulayan bir akademik araştırma ve uygulama merkezi yaratmak istiyoruz.Bunun ilk adımını bu Vakfı kurarak attık.
Öyle ki bu, Dersimli bütün akademik çevrenin ve Dersim’le ilgili araştırma yapmak isteyen değişik çevrelerin bir başvuru merkezi olmalıdır ve olacaktır.
Bu merkez, şehrimizde (Dersim’de) kurulu bulunan Tunceli Üniversitesi ile daha güçlü ve doğrudan ilişkiler kurarak, Dersim’in kültürel dokusuna uygun bir üniversite inşası için önemli bir katkı da üretmeyi önüne görev olarak almaktadır. Bu kurum üzerinden Avrupa’daki pek çok üniversite ile Tunceli Üniversitesi arasında bir köprü kurabiliriz.
Şimdi bütün bu hedefler için uzaklarda, Avrupa’nın değişik ülkelerine ve üniversitelerine dağılmış Dersimlilerden somut katkı beklemekteyiz. Hep birlikte bir Munzur gibi akmalı, Dersimlilere her zaman bir düşün merkezi olacak bir kurumu miras olarak bırakmalıyız.

Vakfın kuruluşu için gerekli olan Anapara bulunarak Vakıf tüzel olarak kurulmuş olmasına rağmen, önümüze aldığımız görevleri yerine getirmek için daha çok sermayeye ihtiyacımız var. Avrupa’da yaşayan 300 bini aşkın Dersimli göçmen arasında 1001 Kişi daha güçlü bir Vakıf için destek üyesi olup gençlerimize güzel yarınlar bırakabilir. Yarın çocuklarımız, gençlerimiz bu kurumu alıp geleceğe taşıyacaklardır.

Daha güzel günler için hepinize hoşça kalın diyor, yardım ve desteklerinizi bekliyoruz.

Dersim Avrupa Akademik Değişim Vakfı Yürütme Kurulu
Dr. Hıdır Eren Çelik, Prof. Dr. Süleyman Ergün, Dr. Ali Kemal Gün

Bağışlarınız için aşagıdaki Hesap -Nr. Kullanabilirsiniz.

Dersimstiftung für akademischen Austausch
Konto-Nummer 192 949 9026
Sparkasse KölnBonn (BLZ 370 501 98)
IBAN: DE04 3705 0198 1929 4990 26
SWIFT-BIC: COLSDE33XXX

Bağışta bulunan arkadaşlara Bağış Makbuzları bağış hesaba geçtikten hemen sonra yollanacaktır. Bağışlarınızı bulunduğunuz ülke‘de vergi denkleşmesi yaparken vergiden düşürebilirsiniz. Vakfın tüm gelir ve giderleri Federal Almanya Kuzey Ren Vesfalye Eyaleti Hükümetinin yüksek vergi dairesi tarafından denetlenmektedir.

Daha detaylı Bilgi için:
Doç.Dr. Hıdır Eren Çelik, Tel.: 0049/228-697491
e.mail: [email protected]
www.dersimstiftung.de