Kurucular

Katkı Payı

Vakfın Tüzük ve Amaçlarını destekleyen her Kişi ve Kuruluş Vakfın Katkıcıları arasına girebilir. Vakfın Katkıcıları arasına girmek için Vakfa en az 1000,-€ katkıda bulunmak gerekiyor. Vakfın ilk Kurucular Kurulu Vakıf Organlarının seçiminden de sorumludur.Yukardaki miktarın altında , ama her yıl düzenli olarak katkıda bulunmak isteyenler Vakfın Destekçi ve Dostları olarak Vakfın tüm çalışmalrına katılabilir, Projelerde görevlendirilebilirler. Bu Kişiler Yönetim Kurulu ve Vakıf Meclisi tarafından Vakfın Kurullarına atanabilirler.
İlk Kurucular/Katkıcılar:
Soyadı Adı Meslek/Görev alanı Miktarı EUR Ülke

Ağuiçenoğlu, Hüseyin Doç.Dr.(Tarih) 1.000,00 D
A., D. 1.000,00 CH
Aktaş, Filiz (Birleşmiş Milletler Örgütünde Görevli) 1.000,00 N
Akar, Diçle (Eğitmen) 1.000,00 D
A. Ş. 1.000,00 TR
Aslan, Veli (İşveren) 1.000,00 D
Aslan Tevfik İşveren 1.000,00 D
Aslaner, Nuran (Avukat) 1.000,00 TR
Aycil Musa Kazim İşveren 1.000,00 D
Ateş,Mehmet Ali (Eğitmen) 1.000,00 D
Attila, Aycil (İşveren)  1.000,00 D
Attila, Aycil (İşveren) 1.000,00 D
Aydın, Songül (Öğretim Görevlisi) 970,00 TR
Aytaç, Hasan (İşveren) 1.500,00 D
A. K. 1.000,00 TR

Balk, Cemşi Eğitmen 1.000,00 D
Bakış, Nijat Tarihçi/Bilgisayar uzmanı 1.000,00 D
B. M. 1.000,00 TR
Buz, Sema Yard. Doç.Dr. (Sosyal Hizmetler) 1.000,00 TR

Çakar, Gülşen E. Yard. Doç. Dr.(Sanat Tasarım Fakültesi) 1.000,00 TR
Çağlayan, Hüseyin Dr. (Siyasalbilimci) 1.000,00 D
Çelik, Hıdır Dr.Öğr.Gör(Siyasalbilimci/Sosyolog) 1.000,00 D
Çelik, Filiz (Doktora Ögrencisi-Psikoloji) 1.000,00 GB
Cengiz, Daimi Dr. (Halkbilimi) 1.000,00 D
Cenan, Erdal (Sosyal Hizmetler) 1.000,00 D
Çoşkun, İbrahim (Sanatçı ) 1.000,00 D

Demirbilek, Rıza Doç.Dr. Öğretim Görevlisi (FiZiK) 1.000,00 TR
Deniz, Dilşah Dr. (Antropoloji) 1.000,00 TR
D. S. 1.000,00 CH
Dilekli, Tanju (Eğitmen) 1.000,00 D
Deniz Cengiz Prof.Dr. (Eğitim/Padagoji) 1.000,00 D
Doğan, Cemalletin (İşveren ) 1.000,00 TR

Engin, Kenan Dr. (Siyasal Bilimler) 1.001,00 D
Eray, İmam Mali Müşavir 1.000,00 D
Ergün, Süleyman Prof.Dr. (Tıp Fakültesi) 1.000,00 D
Ercan, Melek Sosyal Bilimci (Göçmenler Sağlık Merkezinde Görevli) 1.000,00 D

F. H. 1.000,00 F

Gül, Nusrettin (İşveren) 1,000,00 D

Gün, Ali Kemal Dr. (Psikolog) 1.000,00 D
Güvenen, Yavuz (Serbest) 1.000,00 D

Karabulut, Kemal (İşveren) 1.000,00 D
Karadağ, Kemal (İşveren ) 1.500,00 D
Karadag,Kemal (İşveren) 3.365,50 D
Kaya, Kamber (Yeminli Mali Müşavir) 1.000,00 TR
Kılınç, Kamer Prof.Dr. (Tıp Fakültesi) 1.000,00 TR
Konak, Fehmi (İşveren) 1.000 D
K. S.1.000,00 B
Kutlu, Denis (Antropoloji) 1.000,00 F

Orgün, Yüksel Prof.Dr. (Jeoloji Mühendisliği) 952,50 TR
M.O. 1.000,00 F
Özer, Cemalettin (Yük. Mühendis) 1.000,00 D

Özmen, Süleyman (İşveren) 1.000,00 D
Öztürk, Nahide Dr. (Basın/Gazetecilik) 1.000,00 D

Polat, Hasan (İnşaat Yüksek Mühendisliği) 1.000,00 D

Rüzgar, Necla Doç.Dr. (Güzel Sanatlar Fakültesi) 1.000,00 T

Sarıkaya, Alican (İşveren) 1.000 D
Şaroğlu Erdal (İşveren),1.000,00 TR
Şimşek, Şenol (Mali Müşavir) 1.000,00 D
Sönmez, Kenan Doç. Dr. (Tıp Fakültesi) 1.000,00 TR

T. K. 1.000,00 TR
Taşkale, Hasan (Eğitmen 1.000,00 D

Tahsin,Tekin, (Mali Müşavir) 1.000,00 D
Tutay, Ali Prof.Dr. (Fizik) 1.000,00 TR
Tunç, Sebahat (İşveren) 1.000,00 D
Taşkın Hasan Yüksek Makine Mühendisi 1.000,00 D

Yalçın, Çetin (İşveren) 1.000,00 D
Yıldız,Celal (Eğitmen /Yazar) 1.000,00 D
Yıldız, Naciye (Sosyolog) 1.000,00 TR

Zengin, Fikret Dr.med.(Tıp) 1.000,00 D