Allgemein

Hasan Saltık’ı, bir kültür emekçisini yitirdik

Kalan Müzik’in kurucusu ve sahibi, Müzik yapımcısı Hasan Saltık
beklenmedik bir anda 57 yaşında aramızdan ayrıldı. Hasan Saltık
yanlızca bir müzik yapımcısı değildi, o aynı zamanda bir kültür ve
tarih arşivcisiydi. Hasan Saltık yaptığı müzik çalışmalarıyla
kültürlerarasında bir köprüydü.Kültürleri birbiriyle buluşturan,
Anadolu’nun kadim halklarının tarihini ve kültürlerini müzikle bugüne
aktaran nadir kişiliklerden bir kültür emekçisiydi.
1937/38 Dersim soykırımı araştırmalarında ve çalışmalarında birçok
belge ve fotografın arşivlenerek günümüze aktarılmasında Hasan
Saltık’ın yeri doldurulmayacak kadar büyüktür. Hasan Saltık otuz yılı
aşkın bir süreçte Kalan’la biriktirdiği o zengin kültür ve tarihi
mirasını gelecek kuşaklara, müzik ve kültür dünyasına bırakarak gitti.

1964 yılında Dersim’de doğan Hasan Saltık 2.Haziran 2021 tarihinde
geçirdiği kalp krizi sonucu bizlere veda ederek uzun bir yolculuğa
çıktı. Hasan Saltık’ın tüm aile bireylerine, sevenlerine ve kültür
dünyasının emekçilerine başsağlığı diliyoruz.
Toprağın bol, Hızır yoldaşın olsun.Hep bizimle birlikte bir KALAN
olarak yaşıyacksın.

Dersim Vakfı YK

Dersim Stiftung