Aktüel

18 öğrenciye burs imkanı sağlandı

Vakfımızın katkıcılarından A. Sarıkaya Ailesi’nin desteği ve vakfımızın imkanlarıyla mayıs 2016 tarihinden itibaren 10 öğrenciye burs verilmeye başlandı. Sarıkaya Ailesine 5 öğrenciye verdikleri eğitim desteğinden dolayı vakıf olarak teşekür ediyor, bu davranışlarının hepimize örnek olacağını umuyoruz.

Vakıf olarak Bitlis’te okuyan bir öğrenciye geçici olarak Mart/Nisan/Mayıs ayları için ayda 100,- €uro burs sağlandı.

Prof. Dr.Süleyman Ergün Hocam’ızın sağladığı imkanlarla Türkiye’den Würzburg Üniversitesi Biyoloji/Tıp alanında doktora yapması için Nisan ayından itibaren bir bayan öğrenciye üç yıllık ayda 2300,-Euro  doktora bursu bağlandı.

Burs sağlanan diğer öğrencilerimiz aşağıdaki Üniversitelerde eğitim görmekteler:

Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Tarih bölümü , Munzur /Tunceli Üniversitesi Zaza Dili Edebiyatı (2 öğrenci), Munzur/Tunceli Üniversitesi Sosyoloji bölümü, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği, Manisa Celal Bayar  Üniversitesi Tarih bölümü, Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih bölümü, Dokuz Eylül Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü Buca /İzmir. Bu öğrencilerimizin 7si kadın, 3ü erkek öğrenci.

Son iki yılda  burs verdiğiz şğrenci sayısı 18 öğrenciye ulaştı.

Dersim Stiftung